DTU Construct - Department of Civil and Mechanical Engineering, - Building 404 - DK-2800 Lyngby
Torben Lenau lenau@dtu.dk
Steffen Nielsen Österberg
February. 2023
Overview:
Produktanalyse og redesign (product analysis and redesign)

DOCUMENTS RELATED TO THE DTU COURSE 41020 (previously 42020)
  Kursusindhold course content   Tidligere produkter og samarbejdspartnere Previous products and collaborators
 
Figuren viser eksempler på produkter tidligere brugt i kurset. De første fire er forbruger produkter mens de sidste 5 er professionelle produkter: 1: Christiania cykel, 2: Røremaskine, 3: Komfur, 4: tog sæde og bord, 5: Olie prøvnings sæt, 6: Pakke håndtering i fly, 7: Kogekar til storkøkkener, 8: Filmfremkaldermaskine, og 9: Tvangsblander til cement.

Kurset 41020 er obligatorisk på DTU's bacheloruddannelse "Design og Innovation". Målet er at uddanne designingeniører som kombinerer kompetencer indenfor design/produktudvikling, teknisk indsigt samt socioteknik. Kandidaterne bliver civilingeniører med speciale i Design & Innovation, og det årlige optag er på 60 studerende.

På studiets 2 semester skal de studerende gennemføre et større projekt om "Produktanalyse og redesign". Her skal de analysere og kortlægge et industrielt produkt for herefter at gennemføre redesign på et konceptniveau. Analyserne vil dels have teknisk karakter (opbygning, virkemåde og produktion) og dels være socioteknisk (hvem bruger produktet, hvordan og hvorfor).

Kursets designopgaver gennemføres i samarbejde med danske virksomheder. De tidligere år har de studerende arbejdet med produkter såsom en plejeseng, en patientløfter, professionel motorsav, en trailer, en cementblander, en kaffeautomat, en scooter, en tandlæge-unit, m.fl. De studerende har adgang til et produkt, som de kan adskille og samle igen. Til hvert produkt knyttes et eller flere hold af 5 studerende. Hver studerende forventes at bruge ca. 240 timer på opgaven.

Ved udvælgelse af produkter og samarbejdspartnere har vi følgende kriterier:
1. Produkterne skal have en rimelig størrelse (skal kunne håndteres i værkstedet)
2. Produkterne skal have en kompleksitet som er overkommelig at håndtere ved virkemådeanalysen
3. Produkterne skal kunne adskilles og danne basis for et analyse af fremstilling (det er en fordel hvis der er en producent de studerende kan besøge)
4. At der er en flerhed af aktører (brugere, reparatører, vedligeholdere, rengøringsfolk, operatører,...).

Følg dette link for at se en 5 min. video slide show som giver en rundvisning i de projektrum og værkstedsfaciliteter der bruges i kurset og samtidig forklarer kursets grundeelementer.

The figure shows examples of products used in the course module. The first four are consumer products and the rest are professional products: 1: Christiania bicycle, 2: Food mixer, 3: Stove, 4: Train seat and table, 5: Oil sampling box kit, 6: Parcel handling in aircrafts, 7: Tilting kettle, 8: Developer for large printing films, and 9: Concrete mixer.

The course 41020 is compulsary at the DTU bachelor education "Design and Innovation". The goal is to educate design engineers who combine competences within design / product development, technical insight and sociotechnology. The yearly enrolment is 60 students.

At the second semester of the study the students will make a larger project on "Product analysis and redesign". They will analyse and industrial product in order to redesign it at a conceptual level. The analyses is partly technical (structure, mode of action and manufacturing) and partly socio-teknical (who uses the product, why and how).

The analysis and design tasks in the course is done in collaboration with Danish companies. Earlier years the students have worked with products like a hospital bed, a patient lifting device, a profession chain saw, an automotive trailor, a concrete mixer, a coffee automat, a scooter, a dental unit etc. The students have access to the product, which is disassembled and re-assembled. For every product there will be one or more 5 person teams. Each student is expected to use 240 hours on the assignment.

When selecting products and collaboration partners we have the following criteria:
1. The products must have a reasonable size so they can be handled in the workshop.
2. The products should have a complexity so a mode-of-action analysis is possible.
3. It should be possible to disassemble the products so they can be used for the manufacturing analysis (it is an advantage if there is a producer that the students can visit)
4. There should be multiple stakeholders (users, repair personel, maintenance people, clening people, operators,...).

Follow this following link to watch a 5 minute slide show giving a tour through project room and workshop facilities used in the course while explaining the basic elements in the course.


 

2003:
Vespa scooter
Tørretumbler (Electrolux/Vølund)
Kaffeautomat (Wittenborg)
Højtryksrenser (Gerni)

2004:
Fremkaldermaskine (Glunz & Jensen)
Motorsav (Jonsered)
Industristøvsuger (Nilfisk Advance)
Tandlægeunit (XO-care)
Påhængsmotor
Plejeseng (Invacare)

2005:
Ladcykel (Christiania cyklen)
Anestesiapparat (Dameca)
Safe-pay automatisk betalingssystem (Riva-systems)
Gulvafsliber (Tool-matic)
Tapetafdamper (Tool-matic)

2006:
Løvsuger (GMR)
Røremaskine (Wodschow)
Isterningemaskine (Scotsman)
Cementblander (Soroto)
Personløfter (Invacare)
Spinning cykel (Masterbike)

2007:
Trailer (Brenderup)
Komfur (Voss)
Gasfakkel (BP)
Vaskemaskine (AEG)
Køleskab (Electrolux)

2008:
Klapskilt (Vejdirektoratet)
Bakeoff ovn (Hounø)
Sæde + bord (DSB)
Bycykel (Bycyklen København)
Handikapknallert Trilet (Saeva)
Miljø/olieprøvningskasse (Forsvaret)

2009
System til måling af fisk (DTU Aqua)
Aksel til Kraftoverførsel (Walterscheid)
Togsæde til langtur (Brøndum)
Industrisøvsuger /Brøndum)
Alfamix - energibesparelse ved tøjvask (Energi fra Solen)
DHL og håndtering af pakker i flybellyrum (DHL)

2010:
Ladestander til elbiler (CleanCharge)
Ukrudtsbrænder (Green Flame)
Hydraulik lynkoblinger (Campusservice)
Kipgryde (Jøni)
Skitræningsmaskine (Thoraxtrainer)
Håndkædedispenser (BP Plast)

2011:
Trappevogn (Hovmand)
Kajakmaskine (Dansprint)
Højtryksrenser (Nilfisk-Advance)
Strømbøje (Alpha-kinetic)
Kemikalieskab (Byrum Labflex)
Hospitalssengebord (Byrum Labflex)


2012:
Minilift (Hovmand)
Vindueshejs (Multihejs)
Vandvarmer (Metro)
Folierulleløfter (JLM Teknik)
Mobil Tandlægeunit (Dentronic)
Motoriseret barnevogn (Oddervognen
)

2013:
Affugter / De-humidifyer (Cotes)
Vandkunst til kontorer / Water foutain for offices (Fokdal)
Mark harve / Agricultural harrow (Kongskilde)

2014:
Svejsemaskine / welding machine (Migatronic)
Prof. røremaskine / Prof. food mixer (Wodschow)
Kia Aspirator/ Aspirator (Kongskilde)

20
15:
Kaffeautomat / Coffee wending machine (Wittenborg)
Tandlæge stol og unit / Dentist chair and unit (XO-Care)
Vandingsmaskine / Erigation machine (Falsterholt)

2016:
Industrifilter / Industrial Filter (Simatek)
Fragt cykel / Cargo Bike (SafeBike)
Ergo Trainer / Ceiling Lift (Ergolet)

2017:
Løftekran / Industrial Crane (Alvac Industries)
Gulvsliber til betongulve / Floor Sander for Concrete Floors (Scan Visan)
Markise / Sunshade (Profil Markiser)

2018:
Fodersystem til kvæg / Feeding system for cattle (One2Feed)
Vandvarmer / Water heater (Metro Therm)
Pejs / Fireplace (Scan)

2019:
Komprimator til plastskum / Comprimator for foamed plastic (Runi As)
Hospitalsstole / Hospital chairs (Vela Medical AS)
Knap-on kran / Click-on crane (Asp-produktudvikling)

2020:
Personløfter / Person lift (Gulmann As)
Skumskærer / Foam cutter (Polycut)
Rengøringsvogn / Cleaning trolley (Vikan AS) Betonblander / Concrete mixer (Baron AS)

2021:
Fliselægger / Pavemeny tile positioner (GSV AS)
Materialehejs / Material lift (GSV AS)
Flexmover / Flexmover (GSV AS)
Motorbør / Motorised soil transporter (GSV AS)

2022:
Plejeseng / Care bed (Hjælpemiddelcentralen i Nærum)
El scooter / Electric scooter (Hjælpemiddelcentralen i Nærum)
Elektrisk kørestol / Electric wheel chair (Hjælpemiddelcentralen i Nærum)
Forflytningsstativ / Transfer stand (Hjælpemiddelcentralen i Nærum)
Rolator / Rolator (Hjælpemiddelcentralen i Nærum)

2023:
Ronja Industristøvsuger / Ronja Industrial Vacuumcleaner (V. Brøndum AS)
Pladeløfteåg / Plate lifting yoke (JLM Teknik Aps)
Løftevogn / Lifter (Hovmand AS)