Konstruktion af blodglukosemåler
Eksamensprojekt på IPL, DTU, vejleder Torben Lenau

Dennis Nielsen, 2/2-2/8 2001

Dette projekt omhandler konstruktion og materialevalg af mekanisme til integreret fingerprikker og blodglukosemåler. Projektet udarbejdes i samarbejde med Novo Nordisk A/S, og skal sandsynliggøre om det er muligt at udvikle et redskab, som kan indgå i Novo Nordisk' salgs- og produktionsapparat. I øjeblikket findes hverken fingerprikker eller blodglukosemåler i Novo Nordisk' produktsortiment.

Projektet er gennemført i snævert samarbejde med 2 andre afgangsprojekter på Danmarks Designskole (Hans Christian Gjedde) og DTU (Thomas Sørensen). De tre sammenhængende projekter udgør sammen en ny produktfamilie, bestående af et insulindevice og en integreret fingerprikker og blodglukosemåler, som har et klart slægtskab gennem designet af apparaterne.

Gennem projektforløbet er der blevet fastlagt, hvilken betjening der er optimal, og derefter er mekanikken blevet konstrueret. Den konstruerede mekanik blev lavet som SLA modeller, og deraf kunne flere fejl opdages og ændres. De enkelte komponenter er blevet vurderet gennem de fremstillede modeller samt gennem CAD værktøjer. Samtidig er der for alle dele valgt materialer, som modsvarer det enkelte komponents funktion. Det har været muligt at verificere funktionalitet, samspil og muligheder for fejl gennem flere forskellige analyseværktøjer, og apparatet anses for at være sikkert og pålideligt. Analyseværktøjerne omfatter bl.a. 3D-simuleringer, risikoanalyse og FMEA. De enkelte komponenter er udviklet med DFM in mente, det betyder bl.a. at montageforløb og formværktøjsopbygning er analyseret.