Huskeliste ved review af artikler

6. marts 2002
Torben Lenau (lenau@ipl.dtu.dk)
Institut for Produktion og Ledelse
Danmarks Tekniske Universitet

Denne huskeliste er udarbejdet til brug ved review af artikler skrevet til de årlige Fuglsø-seminarer i IPS-programmet (Rammeprogrammet for Integrerede Produktionssystemer). Ved disse semninarer, som blev gennemførst i årene 1990-2000, deltog hver gang mellem 40 og 50 lærere og phd-studenerende fra DTU (Institut for Produktion samt Institut for Konstruktion og Styreteknik)) og Institut for Produktion, Aalborg Universitet. Deltagende phd-studerende indsendte et abstract, som blev rewievet (fx. med udgangspunkt i nedenstående liste), herefter blev den fulde artikkel skrevet og præsenteret ved semnaret, hvor 2 udpegede reviewers gav tilbagemeldinger.

1) Hvad er det for en artikkel?

A. Hvad er artiklens tema? Skriv evt. et superkort resumé (4-5 linier max.)

B. Svarer titlen til indholdet?

C. Hvilken type artikel er det? fx. State-of-the-art indenfor et område (litteraturstudie), opstilling af en hypotese/model, afprøvning af hypotese/model.

D. Er artiklens emne en del af en større sammenhæng? Hvilken?

 

2) Er artiklen tilfredsstillende?

A. Præsenterer artiklen noget nyt? Hvilket? Hvordan godtgøres at det er nyt?

B. Præsenterer artiklen noget vigtigt og relevant? Hvordan godtgøres det? Gøres det overbevisende?

C. Er resultaterne troværdige?

D. Er fremgangsmåden ved bestemmelsen af resulaterne troværdig?

E. Er artiklen opbygget fornuftigt? (fx. problemstilling, løsning, resultat, konklusion)

F. Er længden fornuftig (for lang / for kort)? Er vægtningen af de enkelte emner god?

G. Er litteraturen konsulteret tilfredsstillende? Hvilket teoretisk fundament hviler arbejdet på? Er henvisningerne så gode at artiklen let kan findes på biblioteket? (forfatter, titel, forlag/tidsskrift, år, sted, sidetal).

H. Er brug af illustrationer tilfredsstillende? (antal, kvalitet, relevans, udsagnsstyrke)

I. Beskrives planer for videre arbejde?

J. Hvordan er det sproglige?