Miljørigtig udvikling indenfor produktfamilier

Retningslinier for Miljørigtig Udvikling af Produktfamilier inden for den Elektromekaniske Industri

Baggrund
I løbet af de sidste få år er behovet for at kunne håndtere viden om produkters miljømæssige egenskaber vokset kraftigt. Behovet findes både hos produktudviklere, indkøbere og andre aktører i de forsyningskæder, der udgør produkternes livsforløb. Dette skyldes bla.

  • at kunder, både industrielle og private, i voksende omfang stiller krav om dokumentation af miljøforholdene
  • at myndighederne er i færd med at lancere en produktorienteret miljøindsats
  • at indkøbere i stat, amt og komuner begynder at lægge miljøhensyn til grund for indkøbene
  • at virksomhederne generelt har behov for at skabe et positivt miljøimage.

I perioden 1991-96 blev UMIP (Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter) metoden til livscyklusvurdering af industriprodukter udviklet af Instituttet for Produktudvikling (IPU), Dansk Industri og 5 danske virksomheder (Danfoss A/S, Grundfoss A/S, Bang & Olufsen A/S, Gram A/S og KEW A/S).

En vigtig erfaring fra UMIP-projektet var, at miljøvurderingsarbejdet kan og bør munde ud i nogle enkle og operationelle erkendelser, der kan indgå direkte i produktudviklingsarbejdet og i beslutninger hos andre aktører i produktets livsforløb.

UMIP-projektet viste, at det er muligt at uddrage en relativ enkel liste over de væsentligste erkendelser fra miljøvurderingsarbejdet for en produkttype, "de 10 vigtigste erkendelser". Arbejdet giver indblik i hvor de største belastninger kommer i livsforløbet, hvad der forårsager dem, hvor i produktet problemerne sidder, og hvilke forbedringspotentialer, der kan findes. Disse erkendelser er endvidere rimeligt langtidsholdbare, og producenten og andre aktører får afklaret prioriteringen for deres indsats mange år frem i tiden, således at behovet for LCA-arbejde på produktet reduceres til en løbende a jourføring.

Da det kan være ret omfattende arbejde at gennemføre en livscyklusvurdering, vil det derfor være en fordel hvis en række produkter inden for samme produktfamilie kunne behandles samlet. Disse "10 vigtigste erkendelser" ville kunne anvendes af flere producenter på basis af et og samme miljøvurderingsarbejde for produktfamilien. Eksempler på sådanne produktfamilier kunne være elektromotorer, elektroniske styringer, audioprodukter, mobiltelefoner, pumper, køleanlæg eller ventilationsanlæg.

Projektets mål og indhold
Projektets mål er at identificere 5 væsentlige elektromekaniske produktfamilier, som er karakteriseret ved et stort produktionsvolumen, flere ensartede producenter og øvrige ensartede aktører i produkternes livsforløb samt ved væsentlige miljøforbedringspotentialer.

Inden for hver produktfamilie gennemføres en livscyklusvurdering i samarbejde med en industrivirksomhed og på grundlag heraf opstilles de væsentlige miljømæssig erkendelser. Resultaterne formidles herefter til virksomheder, der fremstiller produkter inden for disse produktfamilier og til andre aktører, der har en væsentlig indflydelse på en miljøindsats for produkterne.

Projektet startede 1 april 1998 og afsluttetedes 2001. Det var opdelt I følgende faser:

Fase 0: Eksemplificering af resultater udfra allerede gennemførte miljøvurderinger
Fase 1: Udvælgelse af produktfamilier
Fase 2: Miljøvurdering af produktfamilier
Fase 3: Analyse/diagnosticering
Fase 4: Teknisk og foretningsmæssig vurdering
Fase 5: Ekstraktion af handlingsrettede erkendelser
Fase 6: Formidling

Resultater omfatter

  • En metode og kriterier for dannelse af produktfamilier
  • Miljøvurderinger, miljødiagnoser og teknisk/forretningsmæssig vurdering for 5 produktfamilier
  • To seminarer
  • En håndbog (findes på Miljøstyrelsens hjemmeside)

Deltagere
Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af Instituttet for Produktudvikling, Dansk Industri samt 5 danske virksomheder (Danfoss A/S, Semco A/S, Nilfisk Advance A/S, Jakobsson A/S, Telital A/S)..

Projektet støttes økonomisk af Rådet for genanvendelse og mindre forurenende teknologi under Miljøstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Projektleder Torben Lenau
Instituttet for Produktudvikling
DTU Bygning 424
2800 Lyngby

www.ipu.dk

Tel: 4593 4441
Fax: 4588 2525
e-mail: lenau@ipl.dtu.dk