Torben Lenau > flexform


   
Flexform - produktionsværktøjer med fleksibel, justerbar form   Flexform - flexible production tools for free form surfaces
Flexform laboratoriet skal give mulighed for en økonomisk realistisk fremstilling af emner i enkeltstykproduktion med friformsoverflader. Produktionsværktøjer til fremstilling af emner i plast, metal, gips og beton indebærer normalt en betragtelig investering, som begrænser muligheden for at lave mass-customisation, dvs. formmæssig tilpasning af værktøjet så forskellige forme opnås. Dette er interessant indenfor sports- og medikoteknisk udstyr, hvor der er brug for tilpasning til individuelle personer, indenfor byggeri hvor frie dobbeltkrumme overflader i stigende grad fortrænger lineære forløb, samt i en hel række industriprodukter hvor individualiserede friformsoverflader er interessante.

Flexformlaboratoret har til formål at arbejde med forskellige måder at opnå sådanne fleksible produktionsværktøjer. En at teknikkerne er den såkalte "fakirseng" - en flade bestående af individuelt justerbare stænger dækket af en fleksibel membran. Via computerstyrede aktuatorer kan membranen gives en vilkårlig form. Laboratoriet vil kombinere det nye IPL's kompetencer indenfor rapid prototyping, reverse engineering og mekatronik.
 

The flexform laboratory is intended to allow for single piece production of individually shaped free form surfaces in an economical realistic maner. Production tools for the manufacturing of parts in plastic, metal, plaster and concrete is normally a significant investment, that limit the possibility for mass-customisation, i.e. the individual adaption of the tool. This is attractive for equipment to sport and medical applications where individual adaptions are needed and within architecture where there is a tendency that dupple curved surfaces replaces linear shapes. Also many industrial products like furniture and clothes can benefit from the individualised free form surfaces.

The objective for the flexform laboratory is to explore different principles for making such flexible produktion tools. One of the techniques is the socalled "fakir bed" - a surface with a number of individually adjustable rods covered by a flexible membrane. Computer controled actuators can change the shape of the mambrane. The laboratory will combine the competences at IPL within rapid prototyping, reverse engineering and mecatronics.

 

Brochure med projektmuligheder


Projektdeltagere:

Torben Lenau
Troels Pedersen: Flexform til betonelementer
Nikolaj Kjelgaard Vedel-Smith: Flexmark


   


Eksempler på friformsoverflader og justerbare værktøjer:

Examples of free form surfaces and adjustable tools
Bispebjerg Bakke. Nyt byggeri med bløde former. http://www.bispebjergbakke.dk/
Walt Disney Concert Hall
Photo: Michael L. Magat / Gehry Partners, LLP
Guggenheim museet i Bilbao tegnet af Frank Gehry
Photo: Andreas Praefcke (creative commons license)
Hyposurface er en dynamisk justerbar flade udviklet på MIT. http://www.hyposurface.org/
Individuelt formstøbte fiberforstærkede sejl til America Cup både fra North Sails http://na.northsails.com/Racing_Sails/3dl_technology.html
Ole Jensens opvaskebalje i gummi. Gummiprodukter kan fremstilles ved støbning.
Fiberarmerede kompositter til bla. sejl- og ro sport fremstilles ofte ved håndoplæg mod fast form.
Biomega cykel designet af Marc Newson. Stel er fremstillet ved opblæsning af superplastisk aluminium mod form. www.biomega.dk

Publications:

Troels H. Pedersen and Torben Lenau: Variable Geometry Casting of Concrete Elements Using Pin-Type Tooling, J. Manuf. Sci. Eng. -- December 2010 -- Volume 132, Issue 6, 061015 (10 pages) doi:10.1115/1.4003122

 

Yderliger information / further information:

Torben Lenau
Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 424
2800 Lyngby
lenau@man.dtu.dk